TRW Gliwice

 • TRW Gliwice
 • Inwestycja obejmowała przebudowę hali ZF w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci 7. W ramach umowy firma MBC wykonała kompleksowo instalacje wentylacji wraz z ogrzewaniem powietrznym oraz obróbką instalacji gazowej. W zakresie przebudowy hali zrealizowano prace instalacji:
  1) wentylacji:
  • dostawa i montaż central nawiewno-wywiewnej;
  • dostawa i montaż elementów wentylacyjnych;
  • dedykowaną automatykę;
  • utylizację urządzenia chłodniczego

2) klimatyzacji: zamontowano klimatyzatory typu Split wraz z agregatem freonowym do centrali         wentylacyjnych;

3) wykonano również instalację odprowadzania skroplin, przerobiono instalacje hydrantową, oraz wykonano instalację p/pożarowa wewnętrzną wraz z udziałem w odbiorze instalacji przez PSP oraz przeprowadzeniem końcowych odbiorów z udziałem Inwestora.

Referencje dostępne są Tutaj i tutaj.