GPP FITNESS

GPP Fitness 1

  • Adres Obiektu: ul. Konduktorska, Katowice
  • Opis: W obiekcie wykonano instalacje klimatyzacji (50 KW), instalacje wentylacji (8550m3/h) i instalacje wod.-kan.