GÓRNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWY

 • Adres Obiektu: ul. Konduktorska 39, Katowice
 • Opis: Uczestniczyliśmy w realizacji biurowca dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach. To innowacyjny na skalę światową budynek, który wyposażony jest w najbardziej zaawansowaną technologię, dzięki której sam wytwarza prąd, ogrzewa się zimą i chłodzi latem. Nasze biuro było odpowiedzialne za projekty instalacji, a ekipy wykonawcze z powodzeniem go zrealizowały. Biurowiec jako pierwszy w Polsce otrzymał prestiżowy międzynarodowy certyfikat BREEAM International na poziomie „Outstanding”. Uzyskał najwyższą ocenę pod kątem jego przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczając tym samym standardy dla zrównoważonego projektowania.
 • Zakres realizowanych prac: Projektowanie i wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, gazu, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz automatyki i BMS.MBC miało swój udział w zastosowanych najnowocześniejszych rozwiązaniach i technologiach tj.:
  • TRI-GENERACJA – proces wytwarzania prądu elektrycznego, chłodu oraz ciepła z gazu.
  • Pełny zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS).
  • Specjalistyczny model systemu cieplnego wprowadzony

  na etapie fazy projektowania połączony z ciągłym monitoringiem komfortu cieplnego oraz parametrów związanych z kosztami eksploatacyjnymi. Monitoring realizowany we współpracy z Politechniką Śląską i Politechniką Krakowską.

  • Wysoko sprawny system odzysku ciepła i chłodu.
  • System klimatyzacji oparty na belkach grzewczo-chłodzących.
  • Współczynnik wymiany powietrza do 45 m3/osobę/godzinę.
  • Ciągła kontrola jakości powietrza.
  • Wysoce energooszczędne centralne nawilżanie pomieszczeń.
  • System odzysku i wtórnego użycia wód opadowych.
 • Wykonane prace: