HOTEL NOVOTEL

  • Adres Obiektu: ul. Armii Krajowej 11, Kraków
  • Opis: Hotel Novotel Kraków City West. Wykonanie projektu i instalacji automatyki HVAC oraz BMS.