JUPITER PLAZA

sokolska

  • Zleceniodawca: Architekt Wojciech Wojciechowski
  • Adres Obiektu: ul. Sokolska 18, Katowice
  • Opis: Zespół mieszkaniowo administracyjny – wysokość  104 m. Jeden z najwyższych projektowanych apartamentowców w Katowicach. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie instalacji HVAC.