Firma MBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(wcześniej MBC Automatyka i Wentylacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) realizuje projekt dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

„Projektowanie 3D BIM, doposażenie pracowni projektowych w infrastrukturę IT oraz wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi drogą do wzrostu konkurencyjności i rozwoju Spółki”.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa i utrzymanie miejsc pracy poprzez wprowadzenie do oferty usługi projektowania przestrzennego BIM,  zautomatyzowanie i usprawnienie procesu przygotowania dokumentacji projektowej oraz wsparcie obiegu dokumentów i realizacji inwestycji.

Kwota dofinansowania: 432 728,03 PLN