FRANCUSKA PARK

francuskapark

  • Zleceniodawca: Architekt Wojciech Wojciechowski
  • Adres Obiektu: ul. Francuska, Katowice
  • Opis: Jedno z największych nowo projektowanych osiedli mieszkaniowych na terenie Katowic na około 1500 mieszkań. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie instalacji HVAC.