MILENIUM BAŻANTOWO

  • Adres Obiektu: ul. Pijarska, Katowice
  • Opis: Najlepsza przestrzeń publiczna – Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w 2013 roku w konkursie na Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji dla poszczególnych budynków.