Temar Hala Nabiału Katowice

  • Temar Hala Nabiału Katowice
  • W ramach inwestycji rozbudowy istniejącego zakładu konfekcjowania produktów nabiałowych o nowy segment budynku zakładu wraz z budową stróżówki w Katowicach firma MBC zrealizowała prace w zakresie instalacji sanitarnych. Przedmiotem umowy było wykonanie: instalacji sieci zewnętrznej(instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej), instalacji sanitarnej wewnętrznej: instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej wewnętrznej, instalacja wody zimnej i hydrantowej, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, biały montaż, instalacji wody lodowej, instalacji sprężonego powietrza.

Referencje dostępne są tutaj.