Share Home Silesia

  • Share Home Silesia Katowice, ul. Św. Jacka
  • Projekt i wykonanie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz chłodniczej dla budynku mieszkalnego obejmującego 111 mieszkań w standardzie hotelowym, o łącznej powierzchni 5370m². Wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń realizowane jest poprzez sufitowe aparaty grzewczo-chłodzące – belki indukcyjne gwarantujące komfort użytkowania i eliminację uczucia owiewania. Ilość powietrza wentylacyjnego dostarczanego na mieszkanie to średnio 120-150m³/h, co przekłada się na ciągłe uczucie świeżości w pomieszczeniach. Wentylacja mieszkań realizowana jest przez dwie centrale wentylacyjne z wymiennikami obrotowymi o łącznym wydatku powietrza 19000m³/h. Urządzeniem grzewczym pracującym jako źródło podstawowe jest mikrokogenerator o mocy grzewczej 42kW. Szeregowo za kogeneratorem włączony jest kocioł gazowy o mocy 367kW. Źródłem chłodu na budynku jest agregat wodny sprężarkowy o mocy szczytowej 286kW.
    Zastosowane urządzenia charakteryzują się wysokimi sprawnościami. System został tak skompilowany, by maksymalnie wykorzystywać odnawialną energię możliwą do pozyskania ze środowiska (freecooling centrali, fotowoltaika) oraz energię cieplną odpadową powstającą przy produkcji energii elektrycznej w kogeneracji. Autorski system BMS spina zapotrzebowanie obiektu z pracą źródeł, umożliwiając zapewnienie komfortu przy minimalizacji kosztów eksploatacji.
  • Projekt instalacji został nominowany do Nagrody PASCAL 2022 w VIII edycji branżowej Nagrody Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

Referencje do pobrania Tutaj