Sala Widowiskowa Pszczyna

  • Sala Widowiskowa, Pszczyna
  • Inwestycja obejmowała budowę sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Sala ta jest jedną z największych sal widowiskowych w Polsce. Firma MBC kompleksowo wykonała roboty budowlano- montażowe w zakresie: instalacji HVAC wewnętrznych, instalacji wodnej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i deszczowej, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji oraz instalacji centralnego ogrzewania.