Labolatorium Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

  • Labolatorium Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach – państwowa jednostka budżetowa wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, która posiada diagnostykę w pracowniach badań chemicznych, patologii  i mikrobiologii oraz serologii.
    Firma MBC prowadziła modernizację w pomieszczeniach pracowni serologii oraz pokoju sekcyjnym. Zakres robót obejmował głównie instalacje sanitarne, instalacje klimatyzacji wraz z automatyką, instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej oraz systemu BMS.

Referencje dostępne są Tutaj.