Hala Bieruń

  • Hala produkcyjno- magazynowa, Bieruń
  • Hala produkcyjno – magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym z częścią techniczną i budynkiem R&D, budynkiem portierni, zbiornikiem wody ppoż., podziemnymi zbiornikami gazu płynnego, murami oporowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie KSSE w Bieruniu przy ul. Strefowej. MBC zrealizowała kompleksowo wykonanie robót instalacyjnych obejmujących w szczególności wykonanie oraz uruchomienie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji gazu, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji ogrzewania elektrycznego, instalacji wody, instalacji sprężonego powietrza.

Referencje dostępne są Tutaj.