DZIAŁ OFERT I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Kierownik działu ofert i przygotowania inwestycji
mgr inż. Mateusz Majowski
e-mail: oferty@mbc.pl
tel. +48 32 720 50 97