DZIAŁ SERWISÓW I POMIARÓW

Kierownik działu serwisów i pomiarów
mgr inż. Tomasz Rybacki
e-mail: serwis@mbc.pl

tel. 607 804 349