DZIAŁ FINANSOWY

Dyrektor ds Finansowych
mgr Marcin Doleżyk
e-mail: finanse@mbc.pl
tel. +48 32 720 33 08