ZADANIA DZIAŁU:
  • wykonywanie projektów w zakresie projektów budowlanych i projektów wykonawczych
  • wykonywanie koncepcji technicznych zawierających koszty inwestycyjne i/lub eksploatacyjne
  • wykonywanie opinii technicznych
  • pełnienie nadzorów projektowych