DZIAŁ PROJEKTOWY

Kierownik działu projektowego
inż. Mirosław Pokój
e-mail: projekty@mbc.pl
tel. +48 32 720 33 05