zadania działu:
  • przygotowanie wycen i ofert
  • szacowanie i analiza kosztów inwestycyjnych
  • opracowanie kosztorysów ofertowych
  • obsługa inwestycji w zakresie dostawy urządzeń i materiałów