ZADANIA DZIAŁU:
  • prowadzenie rachunkowości Firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
  • prowadzenie rozliczeń płatności gotówkowych, bezgotówkowych
  • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi w zakresie rozrachunków
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie analiz i prowadzenie controllingu
  • prowadzenie obsługi pracowników pod względem kadr i płac
  • koordynowanie obsługi prawnej firmy