ZADANIA DZIAŁU:
  • koncepcje, projekty systemów BMS
  • tworzenie algorytmów sterowania
  • uruchomienia systemów BMS
  • koncepcje, projekty automatyki HVAC
  • prefabrykacja rozdzielnic zas/ster
  • programowanie sterowników swobodnie programowalnych