Warsztaty szkoleniowe 2022

W 2022 roku nasi pracownicy uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych. Głównym zadaniem tych warsztatów było poszerzenie umiejętności współpracy w zespole, dzięki czemu poprawili swoją efektywność i wyniki w firmie. Szkolili się między innymi z zakresu:
• Strategii rozwoju firmy,
• Kanonu efektywnego podejmowania decyzji w firmie,
• Komunikacji biznesowej i zarządczej oraz wprowadzania zmian,
• Pracy zespołowej i odpowiedzialności w biznesie,
• Efektywności projektu i satysfakcji z pracy w kontekście procesów i procedur.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom praktycznym, poszerzyli swoje możliwości dotyczące działania zespołowego oraz zdobyli potrzebne informacje do rozwoju swoich umiejętności i rozwijaniu ich pasji. Po zakończonym szkoleniu nasi pracownicy otrzymali certyfikat potwierdzający, który dostępny jest Tutaj.
Rozwój i doskonalenie są dla nas ważne, dlatego przygotowujemy już kolejne szkolenia i warsztaty dla naszych pracowników.