Szkolimy i edukujemy!

Od wielu lat dbamy o rozwój naszych pracowników i stale podnosimy ich kompetencje oraz wiedzę w obszarach współpracy, koordynacji, organizacji czasu pracy czy budowania relacji w zespole.

Chcemy budować silny i zgrany zespół współpracujących działów na każdym poziomie naszej firmy i dlatego cykliczne szkolenia prowadzone przez profesjonalistów są dla nas nieodzownym elementem działań, który prowadzi do rozwoju firmy.

W ostatnich dniach zakończyliśmy cykl szkoleń naszej kadry wyższego szczebla.

Szkolenia dotyczyły 3 fundamentów :
#Zarządzania pracą w czasie
#Trudne zachowania klienta w branży usługowej
#Negocjacje w branży usługowej

Obecnie rozpoczęliśmy kolejne szkolenia, które mają na celu wdrożenie współpracy na poziomie zarządzania projektem. Obejmują one Prowadzenie i organizacja projektu. Aspekt rzeczowo-finansowy i kierowniczy.

Stałe doskonalenie to nasz wspólny sukces!