Szkolenie HR 2023

W 2023 roku nasi pracownicy ukończyli w okresie styczeń- czerwiec 2023 szkolenie w zakresie zagadnień HR oraz współpracy z klientem. Głównymi tematami omawianymi z naszym doradcą biznesowym Konradem Bajgerem były wówczas:

• Zagadnienia rozwoju HR, systemów motywacji i oceny pracy w połączeniu z realizacją strategii rozwoju;
• Zarządzanie pracą w czasie w branży usługowej;
• Trudne zachowania klienta w branży usługowej;
• Negocjacje w branży usługowej.

Dzięki wiedzy pozyskanej z tych szkoleń nasi pracownicy szybko oraz sprawnie komunikują się i negocjują z klientem w branży, reagują na jego trudne zachowania, potrafią lepiej zarządzać swoją pracą. Poszerzyli również wiedzę na temat swojego rozwoju zawodowego i motywacji. Certyfikat z tego szkolenia można zobaczyć Tutaj.
Jako firma korzystająca i szkoląca swoich pracowników polecamy korzystać z profesjonalnych firm doradczych, aby podnosić kwalifikacje i wiedzę swoich pracowników. Kolejne szkolenia już niebawem.

05.02.2024 r.