Nagroda PASCAL dla MBC

Miło nam poinformować, że zgłoszony przez MBC projekt Budynku Biurowego im. Konrada  Blocha przy ul. Konduktorskiej w Katowicach otrzymał główną nagrodę VI edycji Branżowej Nagrody Stowarzyszenia Polska Wentylacja PASCAL 2020.

Kapituła Nagrody doceniła projekt biurowca za jego energooszczędność i innowacyjność.

Projekt budynku powstał z myślą zastosowania najnowszych dostępnych technologii i rozwiązań w celu stworzenia środowiska sprzyjającego pracy i wyprzedzającego obowiązujące standardy. Jednocześnie jego realizacja zakładała racjonalne nakłady inwestycyjne, dlatego zastosowane rozwiązania instalacyjne musiały być gruntownie przemyślane i uzasadnione krótkim czasem zwrotu.

Z uwagi na przeznaczenie budynku – powierzchnie biurowe pod wynajem –  sformułowaliśmy główne cele projektowe:

– niski koszt eksploatacyjny,

– wysoki komfort wewnętrzny,

– łatwość w aranżowaniu i re-aranżowaniu,

– akceptowalny czas zwrotu inwestycji.

Zaprojektowane i wykonane przez nas budynki GPP 1-3 są od 2012 roku pod naszą stałą obserwacją. Dane dotyczące zużycia energii, zapotrzebowania na ciepło i chłód, sprawności urządzeń – monitorowane online i poddawane analizom.

Dzięki zdobytym doświadczeniom mogliśmy z sukcesem opracować nagrodzony Projekt. Odebraną w dniu 03.03.2020r  nagrodę PASCAL traktujemy jako zwieńczenie naszych długoletnich prac. Nasze wysiłki w zakresie technicznych koncepcji, wypracowanie trwałych relacji ze wszystkimi uczestnikami procesów projektowania, budowy i eksploatacji budynków GPP, były mocno wspierane i spójne z oczekiwaniami wymagającego Inwestora.

Bez równoczesnego spełnienia dwóch powyższych warunków i bez pełnego zaangażowania naszego zespołu nie udałoby się opracować projektu budynku XXI wieku.